logo-computerwijk2

De Computerwijkaanpak

amsterdam-noordDe Computerwijkaanpak is gestoeld op samenwerking met landelijke en lokale partners. Ons cursusaanbod bestaat uit professioneel ontwikkeld cursusmateriaal van Uitgeverij Coutinho en ETV dat Computerwijk voorziet van docenteninstructies en –trainingen. De lokale partners verzorgen de cursussen in de buurt, samen met vrijwilligers uit die buurt. Met de lokale partner sluiten we een samenwerkingsovereenkomst. We begeleiden de partner gedurende een pilotperiode. Na een succesvolle pilot gaan we samen op zoek naar structurele subsidie en/of sponsoring. De lokale partner voert de Computerwijkmethode daarna zelfstandig uit en legt hierover verantwoording af aan Computerwijk. Computerwijk staat garant voor verdere ontwikkeling van de methode en ondersteunt op het gebied van publiciteit, cursusadministratie en rapportages, software en het vinden van financiering.

Computerwijk laat mensen met elkaar klikken
  • Het opdoen van digitale vaardigheden is het startpunt voor maatschappelijke participatie
  • Onze aanpak combineert persoonlijke ontwikkeling met sociale activatie
  • De behoeften van deelnemers staan bij Computerwijk centraal
  • Cursussen zijn kleinschalig en kunnen qua inhoud, tempo en diepgang worden aangepast aan de behoefte van de deelnemers
  • We vragen deelnemers om zelf te investeren in hun ontwikkeling, maar houden de financiële bijdrage laag: zij betalen 10 euro per cursus (6 zes lessen van 2 uur).
  • Het cursusaanbod is laagdrempelig: in de eigen wijk en verzorgd door buurtgenoten
  • In ons netwerk brengen we landelijke partners en lokale uitvoerders en samen
  • Computerwijk wordt gesteund door zowel maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven.

Computerwijk werkt
Computerwijk maakt moeilijk bereikbare digibeten digivaardig, haalt hen uit hun digitale en sociale isolement en betrekt hen (weer) bij hun eigen wijk en bij de samenleving. Samen met haar lokale partners heeft Computerwijk al bijna 10.000 mensen wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Van onze cursisten is 55% ouder dan 65 jaar, 45% is van allochtone afkomst en 80% is vrouw. Meer dan honderd getrainde, vrijwillige docenten zijn actief in vier steden.