logo-computerwijk2

Wat is Computerwijk?

Augustus 2017: Het programma Computerwijk wordt in de huidige vorm niet meer uitgegeven. Het is op dit moment niet meer mogelijk deze cursus te bestellen.

Een miljoen Nederlanders kunnen niet met een computer werken. Computerwijk doet hier wat aan. Wij zorgen voor laagdrempelige computercursussen in de eigen wijk. Computerwijkcursussen worden gegeven door getrainde vrijwilligers. Op een persoonlijke manier, waarbij het contact tussen buurtgenoten net zo belangrijk is als het leren van computervaardigheden. Zo vergroten we niet alleen het zelfvertrouwen en de kansen van de deelnemers, maar dragen de cursussen ook bij aan een prettiger en sterkere buurt.
Stichting Computerwijk is in 2009 opgericht en is een organisatie zonder winstoogmerk.

Digitale kloof
maxima-computerwijkNederland telt circa een miljoen volwassenen die over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in de samenleving. Dit zijn vooral ouderen, allochtonen en laagopgeleiden in de zogenaamde “aandachtswijken”. Zij staan niet alleen digitaal, maar ook sociaal aan de zijlijn van onze samenleving. De kloof tussen wat deze mensen kunnen en wat de samenleving vraagt, wordt in een zeer hoog tempo groter en groter. Zij hebben grote moeite werk te vinden, een opleiding te volgen of zichzelf te ontplooien. Nu steeds meer bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen van klanten, burgers en studenten eisen dat zij digitaal vaardig zijn, wordt de achterstand van deze groep digibeten, de komende jaren alleen nog maar groter. 

Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor deze mensen zelf. Ook bedrijven, overheden en andere instellingen die met deze (potentiële) klanten en cliënten willen communiceren, merken dat een deel van hun doelgroep digitaal onbereikbaar is. Daardoor verlopen contacten moeizaam, ontstaan (ernstige) misverstanden, worden rekeningen niet betaald. Overheden en burgers begrijpen elkaar niet, bedrijven lopen omzet mis, en het sociaal isolement van digibeten wordt hardnekkiger.

Computerwijk helpt
Computerwijk spant zich in om het digibetisme te bestrijden. Niet de digitale vaardigheden zijn ons ultieme doel: in de kern willen wij eraan bijdragen dat mensen (gaan) meedoen in de samenleving. Meedoen moet mogelijk zijn voor iedereen.
Cursisten leren veel meer dan alleen computervaardigheden. Ze volgen samen met anderen uit de buurt een cursus, doen nieuwe contacten op en krijgen zelfvertrouwen. Vaak is hun cursuscertificaat hun eerste diploma. De computer geeft mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, geeft toegang tot informatie en komt van pas bij opleiding en werk en bij het leggen van sociale contacten. En daar profiteert iedereen van. De cursist zelf, de buurt maar ook de samenleving.

Voor en door de buurt
Onze cursussen zijn laagdrempelig en worden gegeven door getrainde vrijwilligers uit de buurt. Op een persoonlijke manier, waarbij het contact tussen buurtgenoten net zo belangrijk is als het leren van computervaardigheden. De deelnemers delen hun interesse in de computer; hun afkomst, achtergrond en geloof is heel divers. Tijdens de cursus komen ze vaak voor het eerst met elkaar in contact. Zo vergroten de cursussen niet alleen het zelfvertrouwen en de kansen van de deelnemers, maar dragen ook bij aan een prettiger en sterkere buurt. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en een veilige leeromgeving. De deelnemers worden zo gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen.

Onze docenten: het kloppend hart van Computerwijk
De vrijwillige docenten werken volgens het train-de-trainer principe. Cursisten die het hele cursusprogramma doorlopen, kunnen docent worden. Hierdoor ontstaat een grote diversiteit aan docenten: (allochtone) moeders, werkende jongeren, senioren. Zij vormen het hart van Computerwijk en worden door de lokale uitvoerders professioneel begeleid: met ondersteuning, faciliteiten en aandacht.