logo-computerwijk2

Digitalisering overheid bezorgt grote groepen kopzorgen - 9 december 2013

Op 9 december 2013 is het onderzoeksrapport De burger gaat digitaal van de Nationale Ombudsman publicatie-de-burger-gaat-digitaal-215x300verschenen. Hoewel de Ombudsman vaststelt dat burgers de voordelen van digitalisering zien, uit hij ook zorgen: grote groepen burgers blijven nog achter omdat ze onvoldoende vaardigheden hebben of onvoldoende vertrouwen stellen in de digitale overheid. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het beleidsvoornemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de overheidsdienstverlening in 2017 te digitaliseren. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes die door 48.000 Nederlanders zijn ingevuld, en rondetafelgesprekken met verschillende organisaties, waaronder Computerwijk.
Lees meer