logo-computerwijk2

Onderzoek naar digivaardigheid van burgers - 7 november 2013

Op 7 november 2013 is het onderzoeksrapport Digitale (zelf)redzaamheid van Nederlandse burgers van logotype-government-of-the-netherlands-nlDialogic verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderzoekers brengen in kaart welke stappen moeten worden gezet om het beleidsvoornemen Digitale Overheid 2017 te realiseren. Specifiek wordt stilgestaan bij de impact van dit beleidsvoornemen op digitaal laaggeletterden. Aan het onderzoek hebben diverse initiatieven meegewerkt die zich inzetten voor het verbeteren van digitale vaardigheden, waaronder Computerwijk.
Lees meer