logo-computerwijk2

Cursuslocaties

Computerwijk begon in 2003 in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West als een kleinschalig project van de stichting Eigenwijks. Het cursusaanbod bleek te voorzien in een enorme behoefte : uit alle wijken meldden bewoners zich voor de computercursussen.

In 2009 is Computerwijk ondergebracht in een aparte stichting, die als ambitie heeft om cursussen door het hele land aan te bieden. De stichting werkt graag samen met lokale organisaties die de behoefte van de lokale bevolking kennen en hun eigen vrijwilligers werven en begeleiden.

Op dit moment worden cursussen aangeboden in de vier grote steden. Computerwijk komt graag in contact met lokale organisaties die de Computerwijkcursussen in hun activiteitenaanbod willen opnemen.