logo-computerwijk2

Achtergronden

Hoeveel digibeten zijn er in Nederland? Wat is een digibeet eigenlijk? Wanneer kun je zeggen dat iemand digitaal vaardig is? Wat komt er bij kijken om digitaal vaardig te worden en de (technologische) ontwikkelingen in de samenleving bij te benen? Op deze pagina verzamelt Computerwijk artikelen en onderzoeken over deze vraagstukken. Deze publicaties bieden inzicht in de achtergronden (en noodzaak) van computercursussen voor digibeten.

Titel: Beter dan een stiftje
Auteur: Willemijn Ruissen
Beschrijving: Artikel over Computerwijkcursussen in Rotterdam, met interview met cursuscoördinator Eveline de Vries. Het artikel is gepubliceerd in The Optimist (voorheen Ode) dat als kwartaalbijlage bij NRC Handelsblad verscheen.
Bron: The Optimist / NRC Handelsblad, 14 december 2013 

Titel: De burger gaat digitaal
Auteur: Nationale Ombudsman
Beschrijving: Onderzoek van De Nationale Ombudsman naar de gevolgen van de digitalisering van overheidsdiensten voor burgers. Hoewel de Ombudsman vaststelt dat burgers de voordelen van digitalisering zien, uit hij ook zorgen: grote groepen burgers blijven nog achter omdat ze onvoldoende vaardigheden hebben of onvoldoende vertrouwen stellen in de digitale overheid. Fifi Schwarz, directeur van Computerwijk, heeft aan het onderzoek meegewerkt. Zij wijst erop dat het aanleren van digitale vaardigheden niet vanzelf gaat; daar hebben veel mensen hulp bij nodig.
Bron: Nationaleombudsman.nl, december 2013

Titel: De digitale (zelf)redzaamheid van de burger. Ondersteuning bij de Digitale Overheid 2017
Auteur: Hugo Gillebaard en Arthur Vankan, Dialogic
Beschrijving: Onderzoek naar de digivaardigheid van Nederlandse burgers, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het onderzoek hebben diverse initiatieven meegewerkt die zich inzetten voor het verbeteren van digitale vaardigheden, waaronder Computerwijk. Directeur Fifi Schwarz stelt dat, voordat mensen met de digitale overheid kunnen werken, zij eerst basisvaardigheden moeten opdoen.
Bron: Rijksoverheid.nl, september 2013

Titel: Visiebrief digitale overheid 2017
Auteur: Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beschrijving: Beleidsnotitie waarin minister Plasterk toelicht op welke wijze de overheid de digitale dienstverlening de komende jaren moet verbeteren. De minister benoemt digitale vaardigheid van burgers, met name digitaal laaggeletterden, als aandachtspunt.
BronRijksoverheid.nl, mei 2013

Titel: Trendrapport Internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief
Auteur: Alexander van Deursen en Jan van Dijk, Universiteit Twente
Beschrijving: Onderzoek naar het internetgebruik van de Nederlandse bevolking. Naast de hoeveelheid en de aard van het gebruik is gekeken naar de motivatie om internet te gebruiken. In een apart hoofdstuk komt digibetisme in Nederland aan de orde. Dit wordt sterk gerelateerd aan laaggeletterdheid.
Bron: Utwente.nl, november 2012


Titel: Digibyte, digibabe, digibeet
Auteur: Marion van Duimel en Masja Notenboom
Beschrijving: Onderzoek in opdracht van het programma Digivaardig en Digibewust van ECP. De auteurs brengen in kaart wat wordt verstaan onder digibeten en welke strategieën kunnen werken om hen over de digitale drempel te helpen.
Bron: Digivaardig Digibewust, 2010